KAIKKI AJATUKSENI, KAIKKI TYÖNI - TERVETULOA MAAILMAANI / ALL MY THOUGHTS, ALL MY WORK - WELCOME TO MY WORLD

ALWAYS UNDER CONSTRUCTION

Tässä tuoreimmat, loput blogissa (LINKKI TUOSSA YLEMPÄNÄ!)

Taiteen arvopuheen ohuudesta

Monissa yhteyksissä taiteen edunvalvojat, taideorganisaatioiden johtajat ja myös ihan taiteilijat puolustavat ja legitimoivat taiteen rahoitusta tuomalla esiin, että taiteeseen sijoitettu euro tuo takaisin noin 5–7 euroa, riippuen toki vähän tuotantotavoista ja taiteen lajista – mutta Lue lisää…

Työn intohimosta

Tapaus ”esittävä taide” ja intohimoharha. Millainen olisikaan intohimoa pursuava työpaikka, jossa olisi lupa tehdä parhaansa ja jossa työpaikan kyvykkyysympäristö loisi tilaa kokonaisvaltaiselle työn tekemiselle? Intohimoinen työpaikka. Mikä se semmoinen on? Moni on varmaankin kuullut, että Lue lisää…

Bring teatteri back to everydaylife!

Teatterinjohtaja Jussi Sorjanen (Teater Viirus) kirjoitti sosiaaliseen mediaan ja haastoi iltapäivälehdistöä seuraavin sanoin: ”MAKE THEATRE ILTAPÄIVÄLEHTI AGAIN Kulttuuri- ja taidejournalismin suurin ongelma on, että se rajautuu pelkästään päivälehtien kulttuuriosastoille, alan julkaisuihin ja muihin vastaaviin yhteyksiin. Lue lisää…

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä