Tarvitsemme arvoja, merkityksiä. Tarvitsemme arvojen mukaisia tekoja. Ja tekoja tuottavat arvoista johdettavat ajatukset, tunteet, uudenlainen sivistys ja oman luovuttamattoman osan kunnioittaminen. Ihmiskunta tarvitsee jokaisen oman erityisyyden, sen itsessä kajahtelevan mittaamattoman, joka on syvin itseymmärrys, kokemus itsestä suhteessa muihin kaltaisiinsa.

Me tarvitsemme jokaisen oman, oman henkilökohtaisen erityisyyden, jotta ihmiskunnan koko potentiaali voisi tulla esiin.

Ja ihmiskunta tarvitsee saman mitä tarvitsevat kaikki muutkin, kaikki eliölajit, kaikki maailmassa olevat suuret ja pienet ihmeelliset oliot – me tarvitsemme tämän maapallon, jotta edellytykset elämälle säilyvät!

Ei ole siis tämän isommasta asiasta kysymys!

Taiteellinen ajattelu voi johdattaa meitä toisin olemisen porteille. Kompleksiset ongelmat, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen etunenässä, vaativat ajattelutapojen muutosta, toisenlaista suhdetta todellisuuteen – me tarvitsemme toisemme loistaaksemme toistemme kanssa kaiken sen ymmärryksen varassa, mikä meillä on ja jonka varassa uskallamme kohdata tulevaisuuden.

Ei riitä se, että taklataan vain niitä konkreettisia prosesseja, joita ilmastonmuutoksen torjunta tarvitsee. Me tarvitsemme uusia sosiaalisen neuvottelun kenttiä, areenoita yhdessäajattelemiselle. Areenoita, joissa dialogisuus toteutuu ja joissa viestit kulkevat kaikkiin suuntiin. Ja viestit eivät ole vain kielellisiä, vaan ne ovat kehollisia, intuitiivisia ja erityisiä, juuri siinä tapahtumisen kontekstissa merkityksellisiä aavistuksia. Taiteellisen ajattelun yhteydessä haluaisin sanoa ”taideaavistuksia.”

Nämä ”aavistukset” eivät ole vielä täälläolon piirissä, vaan se saattavat olla vielä tuloillaan olevia potentiaaleja, saapumassa olevia hiljaisia signaaleja, jonka havaitsemiseen vähittäin yhä harjaantunut mieli/keho on valmis – kun se ”aavistus” sitten jossain mahdollisessa tilanteessa ilmenee ja uusi potentiaali, uusi yllättävä kytkös voi avautua.

Ja me tarvitsemme kaikki.

Siis meistä jokaisen.

Ja on tuotettava uutta tietoa,

yhdessä.

Sitaatti Kirjasta Aistien viisaus sanoo asian suoraan:

“Vallitseva näkemys tiedosta on kankea ja konemainen, ja nimitän sitä europatriarkaaliseksi tiedoksi. Se on hierarkkinen tietorakennelma, joka on yläluokkaisten eurooppalaisten miesten alulle panemaa propagandaa, pönkittää heidän maailmankuvaansa ja tekee siitä yleispätevää.”  -Minna Salami

Please follow and like us:

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *