MUUTOSUUPUMUS – alanvaihdosta ja toisin tekemisestä

Miten selvitä välitilasta, joka syntyy tilanteessa, jossa itselle on selvää, ettei paluuta vanhaan ole, mutta uusi ilmaantuu eteen vain epämääräisenä ja sameana mahdollisen maisemana hiljaisin vihjein ja lupauksin? Vuonna 2018 törmäsin siihen seinään, jonka yli 20 vuoden ajan jatkunut työhulluus rakensi eteeni. Törmäys oli sen verran luja, että kaikki se Lue lisää…

MINÄ HALUAN KAIKKI UTOPIAT – MYÖS SINUN

Meille luvattiin utopia. Meille luvattiin teknologian kehittyminen ja automatisaatio. Meille luvattiin enemmän aikaa perheelle, ystäville, meille luvattiin aikaa joutilaisuudelle, taiteelle ja meille luvattiin aikaa rakkaudelle. Meille luvattiin toisemme, meille luvattiin täyteläinen kanssaoleminen. Mutta miten kävi? Materiaalisen vaurauden ihannointi onkin vienyt valtaosan ihmisistä eroon tuosta utopiasta – utopia, jonne emme koskaan Lue lisää…

UUSI KOPERNIKAANINEN VALLANKUMOUS.NYT.

Haastattelin vuonna 2004 yhtä esitystä varten ekofilosofi Leena Vilkkaa ihmiskeskeisyydestä. Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin hänen sanansa tuntuvat vieläkin hurjemmilta – sillä onko mitään tapahtunut tänä aikana? Leena Vilkka sanoi:”Ehkä ihminen on vain dinosaurus, joka tuhoutuu omaan mahdottomuutensa.” Kysyin, että mikä voisi olla uusi kopernikaaninen vallankumous/käänne, hän sanoi:”Ihmisen pitäisi ymmärtää katsoa Lue lisää…

Taiteen arvopuheen ohuudesta

Monissa yhteyksissä taiteen edunvalvojat, taideorganisaatioiden johtajat ja myös ihan taiteilijat puolustavat ja legitimoivat taiteen rahoitusta tuomalla esiin, että taiteeseen sijoitettu euro tuo takaisin noin 5–7 euroa, riippuen toki vähän tuotantotavoista ja taiteen lajista – mutta että taiteella on arvoa hei! Ihminen on laskenut arvon jopa sille työlle, jota pölyttäjähyönteiset tekevät Lue lisää…

Työn intohimosta

Tapaus ”esittävä taide” ja intohimoharha. Millainen olisikaan intohimoa pursuava työpaikka, jossa olisi lupa tehdä parhaansa ja jossa työpaikan kyvykkyysympäristö loisi tilaa kokonaisvaltaiselle työn tekemiselle? Intohimoinen työpaikka. Mikä se semmoinen on? Moni on varmaankin kuullut, että taiteen tekemiseen liitetään ajatus intohimosta, sellaisesta vahvasta ja oikein kiilusilmäisestä, likimain maanisesta intohimosta? Esittävän taiteen Lue lisää…

”VOS-teatteri”[1], joka kadotti merkityksen(sä)

Muutaman vuoden ajan olemme kuulleet miten poliittiset päättäjät eivät lainkaan arvosta teatteria, vaikka teatterilla on valtava merkitys yhteiskunnassamme. Tuoreimman julkilausuman mukaan teatterit ovat jo osa huoltovarmuutta ja hurjimmissa puheissa osa kansallista turvallisuutta! Ja sitten nostetaan esille esimerkkejä ulkomailta, joissa taidetta on rahoitettu hurjasti ja nämä nostot sitten jaetaan sosiaalisessa mediassa Lue lisää…

NÄHDYKSI TULEMISESTA NÄKEVÄKSI TULEMISEEN

Taas kerran luin yhden lehtijutun, jossa näyttelemisen erääksi perustaksi esitetään nähdyksi tulemisen tarvetta. ”Minä haluan tulla nähdyksi, joten siksi asetun esille, nähtäväksi” on usein kuultu lause, jolla syytä näytellä perustellaan. Tämä ajatus sitten johdattaa monia näyttämöille ja tuloksena usein silkkaa tuskaa. Vaikka teatteri on määritelmällisesti ”paikka katsomiselle”, ei siitä voi Lue lisää…

Bring teatteri back to everydaylife!

Teatterinjohtaja Jussi Sorjanen (Teater Viirus) kirjoitti sosiaaliseen mediaan ja haastoi iltapäivälehdistöä seuraavin sanoin: ”MAKE THEATRE ILTAPÄIVÄLEHTI AGAIN Kulttuuri- ja taidejournalismin suurin ongelma on, että se rajautuu pelkästään päivälehtien kulttuuriosastoille, alan julkaisuihin ja muihin vastaaviin yhteyksiin. Tämä edesauttaa taiteen kuplautumista, elitisoitumista ja eriytymistä muusta todellisuudesta sekä julkisesta keskustelusta. Se heikentää sitä Lue lisää…

Hiukan teatteripolitiikkaa – taiteen puolesta!

Törmäsin vanhaan haastatteluuni (olin silloin vielä Vihtori Rämä), jonka vuonna 2016 Ylelle annoin. Ajattelin ensin, että laitan tälle podcast-nostolle avainsanaksi ”trauma”, sillä pari vuotta tämän jälkeen uuvuin ja menin rikki. Koin jääväni niin totaalisen yksin ja se yksinäisyys triggeröi silloin esiin syvimmät traumani näkymättömyydestä ja se oli sitten siinä – Lue lisää…

NÄYTTELIJÄÄ EI TARVITA!

Fredric Lalouxin mukaan (kirjassaan Reinventing Organizations) olemme siirtymässä uuteen tietoisuuden vaiheeseen, jonka hän nimeää evolutiiviseksi vaiheeksi. Tässä vaiheessa maailmaa ei enää nähdä muuttumattomana paikkana, vaan nykyihmisen toimintaympäristö on kompleksinen, nopeasti muuttuva ja ennakoimaton. Myös monet tieteenalat, kuten kognitiotiede, epigenetiikka, yhteiskuntatieteet ja ekologia osoittavat enenevässä määrin, että muutokset tapahtuvat moniriippuvaisissa suhteissa, Lue lisää…