Te toiset toiset

Yritän edelleen hahmottaa katoamisen kokemusta. Tai sitä miltä trauma ja siihen liittyvä ADHD tuntuu, miten se minulle ilmenee. Miten ilmenee pelon taakse katoaminen. Miten ilmenee tarkkaavaisuus ja sen poissaolo, tarkkavaisuus, joka ei suuntaudu, joka saattaa puuttua kokonaan. Jos ei olekaan kehittynyt kykyä hahmottaa tilanteita, hetkiä siten, että jokin kiinnittäisi huomion, Lue lisää…