NÄHDYKSI TULEMISESTA NÄKEVÄKSI TULEMISEEN

Taas kerran luin yhden lehtijutun, jossa näyttelemisen erääksi perustaksi esitetään nähdyksi tulemisen tarvetta. ”Minä haluan tulla nähdyksi, joten siksi asetun esille, nähtäväksi” on usein kuultu lause, jolla syytä näytellä perustellaan. Tämä ajatus sitten johdattaa monia näyttämöille ja tuloksena usein silkkaa tuskaa. Vaikka teatteri on määritelmällisesti ”paikka katsomiselle”, ei siitä voi Lue lisää…

NÄYTTELIJÄÄ EI TARVITA!

Fredric Lalouxin mukaan (kirjassaan Reinventing Organizations) olemme siirtymässä uuteen tietoisuuden vaiheeseen, jonka hän nimeää evolutiiviseksi vaiheeksi. Tässä vaiheessa maailmaa ei enää nähdä muuttumattomana paikkana, vaan nykyihmisen toimintaympäristö on kompleksinen, nopeasti muuttuva ja ennakoimaton. Myös monet tieteenalat, kuten kognitiotiede, epigenetiikka, yhteiskuntatieteet ja ekologia osoittavat enenevässä määrin, että muutokset tapahtuvat moniriippuvaisissa suhteissa, Lue lisää…