”VOS-teatteri”[1], joka kadotti merkityksen(sä)

Muutaman vuoden ajan olemme kuulleet miten poliittiset päättäjät eivät lainkaan arvosta teatteria, vaikka teatterilla on valtava merkitys yhteiskunnassamme. Tuoreimman julkilausuman mukaan teatterit ovat jo osa huoltovarmuutta ja hurjimmissa puheissa osa kansallista turvallisuutta! Ja sitten nostetaan esille esimerkkejä ulkomailta, joissa taidetta on rahoitettu hurjasti ja nämä nostot sitten jaetaan sosiaalisessa mediassa Lue lisää…

NÄYTTELIJÄÄ EI TARVITA!

Fredric Lalouxin mukaan (kirjassaan Reinventing Organizations) olemme siirtymässä uuteen tietoisuuden vaiheeseen, jonka hän nimeää evolutiiviseksi vaiheeksi. Tässä vaiheessa maailmaa ei enää nähdä muuttumattomana paikkana, vaan nykyihmisen toimintaympäristö on kompleksinen, nopeasti muuttuva ja ennakoimaton. Myös monet tieteenalat, kuten kognitiotiede, epigenetiikka, yhteiskuntatieteet ja ekologia osoittavat enenevässä määrin, että muutokset tapahtuvat moniriippuvaisissa suhteissa, Lue lisää…

Voisitko ajatella kanssani?

– taiteellisen yhdessäajattelun lähtökohtia Aina minä palaan tähän. Mutta kun tätä vaan pitää jankata. Eli aloitan Agambenin tutulla ajatuksella: hän kirjoittaa kirjassaan Tuleva yhteisö, että etiikka ei voi perustua ajatukselle ihmiselle ominaisesta olemuksesta tai kohtalosta. Etiikka ei siis voi perustua yhdelle ideologialle, ei estetiikalle tai viisaustraditiolle. Eikä sitä voi omistaa yksikään ihminen, Lue lisää…